ศึกษานิเทศก์ สพป. นม.1

 • Pairoj Rujirawijak นายไพโรจน์  รุจิระวิจักขณ์ศึกษานิเทศก์ กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
  Posted Oct 26, 2016, 8:14 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1
 • Untitled
  Posted Mar 10, 2019, 7:00 PM by MrPeee
 • Jaruwan Phulakorn นางสาวจารุวรรณ ภูละครศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
  Posted Mar 10, 2019, 6:56 PM by MrPeee
Showing posts 1 - 3 of 22. View more »ข่าว/กิจกรรม นิเทศการศึกษา

 • Personal คณะผู้ก่อการ...โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อการนิเทศการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2558 ณ ดิไอเดิล ปทุมธานี  การพ ...
  Posted Sep 25, 2015, 11:24 PM by สพป นครราชสีมา เขต 1
 • esdc workshop ศน มิสเตอร์พี ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อการนิเทศการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2558 ณ ดิไอเดิล ...
  Posted Sep 25, 2015, 2:10 AM by สพป นครราชสีมา เขต 1
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »