ประชุมครูวิทยาการคำนวณ

        เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทัลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ วันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอซาน่า โคราช จังหวัดนครราชสีมา
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:57 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:57 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 1:58 AM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 11:10 PM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 11:10 PM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 11:10 PM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 11:10 PM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 11:11 PM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 11:11 PM
Ċ
สพป นครราชสีมา เขต 1,
Sep 12, 2020, 11:11 PM
Comments