Home‎ > ‎

งานนโยบาย


 
 

สมุดโทรศัพท์ | ศึกษานิเทศก์ โรงเรียน 144 โรง | โรงเรียนขนาดเล็ก  
เอกสารคู่มือ แบบประเมิน และรหัสผ่าน หรือประเมินลดเวลาเรียน ที่นี่ |ที่นี่ หรือ ที่นี่ 
SmartTrainer สรุปเอกสารก่อนประชุม 23-24 ที่นี่
วีดิทัศน์ สพฐ. อธิบายการจัดกิจกรรม 4 กลุ่ม ตามนโยบายลดเวลาเรียน


Comments